Chhiwates massa taroudant-tiznit n°2

Couscous maiis au poisson ...